De KeyDe appartementen worden verhuurd door Woonstichting Lieven De Key. Meer weten over De Key? Klik op het logo. Als er een appartement vrij komt, draagt Stichting L A  Ries een kandidaat voor aan De Key. Aan de voordracht wordt een aantal voorwaarden gesteld:

  • U bent een roze oudere van 55+
  • U wilt wonen in een wooncomplex met uitsluitend roze huurders
  • U vindt dat de kwaliteit van het leven vooral wordt bepaald door wat u zelf daarin wilt investeren
  • Uw inkomen is maximaal €  45.014 (prijspeil 2021)

De huurprijs is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en het inkomen (Passend Toewijzen).  De huur van vrijgekomen sociale huurwoningen is verdeeld in drie categorieën met een maximale kale huur per maand van respectievelijk € 442,46; € 633,25 / € 678,66 en € 763,47 . Dat is exclusief service- en bijkomende kosten (± € 50 per maand) en voor zover van toepassing, exclusief huurtoeslag (afhankelijk van het inkomen).

De foto’s geven een idee van de woningen:

Documentaire ‘Villa Avondroze’

NB: Ergens in de documentaire neemt Ben afscheid van de kat. Het is de kat van de buren, die iedere dag bij hem op bezoek komt. Zijn eigen kat is gewoon meeverhuisd naar de Vinkenstraat!

Aanmelden is eenvoudig: u stuurt ons een email met naam, adres, telefoonnummer, leeftijd. Ga daarvoor naar de contactpagina. Na uw aanmelding nemen bellen wij u voor een eerste (telefonische) kennismaking. U kunt zich dan tevens aanmelden voor de wachtlijst. Daaraan zijn kosten verbonden: € 25 per jaar. Als daar een aanleiding voor is, kan het bestuur van de Stichting tot een lagere bijdrage besluiten. De bijdragen zijn bedoeld voor de instandhouding van de Stichting, het uitdragen van de idealen van de Stichting en het organiseren van bijeenkomsten: jaarlijks voor kandidaat-bewoners en per kwartaal voor bewoners.

Regelmatig organiseert de stichting kennismakingsgesprekken. Komt er een woning vrij dan wordt na een voorselectie uit de wachtlijst, een aantal mensen uitgenodigd voor een kort gesprek en voor het bekijken van de vrijgekomen woning. Vervolgens wordt iemand voorgedragen aan Woonstichting De Key.  Met degene die is voorgedragen maakt de medewerker Wonen van De Key tot slot een afspraak voor de verdere afhandeling, waaronder het huurcontract.