“Voel je jong en gezond! Laat je onderdompelen in virtuele ontmoetingen”

Met veel belangstelling volgt de Stichting de ontwikkelingen van het project ‘Leuk voor Elkaar’ in de gemeenten Kerkrade, Horst aan de Maas en Leudal. Het project gaat over het leggen en onderhouden van blijvende contacten met behulp van de digitale en virtuele (denkbeeldige) wereld. Het project richt zich op degene die zich vaker alleen voelen en daarvan last hebben. Nu zal niemand dat snel hardop zeggen en is daarom direct contact leggen minder eenvoudig. Men maakt tussenstappen, zoals het betrekken van buurtbewoners of maatschappelijke organisaties of door als startpunt de interesses van mensen nemen. De belangstelling voor het leren gebruiken van een tablet/ PC/ laptop blijkt groot en  zo’n gemeenschappelijke interesse. Dat komt goed uit: om de virtuele wereld te kunnen binnenstappen, moet je wel een beetje uit de voeten kunnen met een computer. Gehoord wordt vaak: “De computer is te moeilijk, ik kan het niet onthouden en dus is het niets voor mij”, wat misschien wel waar is, als je het alleen zou moeten doen. Behalve dat iets nieuws aanleren sneller gaat en leuker is als je het samen doet, je haakt ook minder snel af als het eens een keer of vaker dan een keer, tegenzit. Men organiseert workshops, waar het accent ligt bij het samen zijn, samen doen en herhalen, net zo vaak als nodig is. De drempel naar de digitale wereld wordt zo gezamenlijk genomen en uiteindelijk kan de stap naar de virtuele wereld worden gezet. Naast elkaar fysiek te ontmoeten wordt in overleg met de groep samen besproken hoe hun eigen virtuele ontmoetingsplek er uit komt te zien. Virtueel ontmoeten is één mogelijkheid om contacten te onderhouden. Het is een variant op andere vormen van elkaar tegenkomen.

Hoe ziet het er uit en wat kun je ermee?

Wat het uiterlijk betreft is de virtuele wereld te vergelijken met de gamewereld. Er is echter een groot verschil: deelnemers bepalen zelf hoe de wereld eruit ziet, wie eraan mag deelnemen en wat de gedragsregels zijn. Als voorbeeld hieronder een filmpje van een virtuele wereld, dat voor Kerkrade is gemaakt en op YouTube staat:

Hoe kom je aan een virtuele wereld?

Om een virtuele wereld te kunnen bouwen is eerst van belang te weten in welke omgeving de groepsleden zich thuis voelen. Dat kan alles zijn, zover de fantasie reikt. Het hoeft ook niet tot één item beperkt te blijven. Het bouwen wordt aan vrijwilligers uitbesteed. Er is hulp met raad en daad beschikbaar, waaronder de technische realisatie, het leren gebruiken en de ondersteuning naderhand.

Wat doet Stichting L A  Ries ermee?

In Amsterdam is op kleine schaal een begin gemaakt met hetzelfde project. Dat wil zeggen: het doel (ontmoeten in de virtuele wereld) en de methodiek zijn hetzelfde. Op deze plaats zal op gezette tijden verslag worden gedaan van de vorderingen. Te zijner tijd zullen we dan bezien hoe en wanneer we kunnen komen tot meerdere of meer uitgebreide groepen, die het virtueel ontmoeten willen leren kennen.

Voor degene die de ontwikkelingen willen volgen, kunnen dat doen via www.leukvoorelkaarkerkrade.nl Het is een door de deelnemers zelf opgezette website.

Meer informatie over de virtuele wereld, het project en de mensen daarachter, is te vinden via www.vayav.nl