In 1998 werd op initiatief van de Stichting L A  Ries in de Amsterdamse Jordaan (of beter: de Gouden Reaal) het appartementencomplex met zeven zelfstandige seniorenwoningen voor roze ouderen geopend.

In de volksmond zijn deze woningen al snel het L A Ries huis gaan heten. In opdracht van de toenmalige RVU heeft  Tjarda Hoekstra een documentaire gemaakt over de eerste bewoners: ‘Villa Avondroze’ .

Tot op de dag van vandaag overtreft de vraag naar de woningen het aanbod. ‘Meer van deze huizen bouwen’ lijkt de  voor de hand liggende oplossing, maar is gelijktijdig het moeilijkst te realiseren. Bovendien is het nog maar de vraag of ‘stenen’ het enige (of enig juiste) antwoord is, als met het vorderen van de leeftijd onzekerheden over de toekomst gaan toenemen. Hoe kun je voor ondersteuning op het vlak van de gezondheid, wel zijn en wel bevinden zorgen, zodat je zelf het leven kunt blijven inrichten en regelen?

De weg weten in een land als Nederland dat rijk is aan voorzieningen en regelingen, is geen sinecure. Velen kunnen dat prima zelf; voor sommigen is enige ondersteuning daarbij al voldoende en voor anderen is mogelijk meer nodig om op weg geholpen te worden of om op de juiste weg te kunnen blijven. Ook kan de eigen situatie in onbalans zijn geraakt, valt het prioriteiten stellen moeilijk of zijn de omstandigheden complex (geworden). De roze makelaar (in voorbereiding) kan u bij al deze vragen behulpzaam zijn en samen met u tot passende antwoorden komen.

Echt ingewikkeld wordt het soms, als er een passend antwoord gezocht wordt op de vraag, wat er te doen valt aan het op peil houden van bestaande contacten en het aangaan van nieuwe. In de komende jaren wordt met L A Ries virtueel een bijzonder alternatief geboden.

In 1995 is de stichting niet zo maar genoemd naar Leopold Abraham Ries, thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën in de jaren 30. Het logo van de Stichting L A  Ries is overigens een gestileerde uil. Lees het allemaal onder L A Ries stichting.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.