Een makelaar wordt meestal in verband gebracht met huizen of geld gerelateerde zaken. Centraal in het begrip ‘makelaar’ staat de bemiddeling tussen vraag en aanbod. Zo ook de roze makelaar, maar dan gaat het over het roze wel zijn, wel bevinden, gezondheid (en de daarmee verbonden wetten en regels).

De opzet van de Roze Makelaar wordt voorbereid. In 2016 valt hierover op deze plaats meer te lezen.